ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/09/1958

ערבות לאגרות חוב של הרשויות המקומיות - פטור ממס הכנסה; ערבות מטעם המדינה להלוואות לחברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ; תקציב משרד החקלאות לשנת הכספים 1958/59; תקציב משרד מסחר ותעשייה לשנת הכספים 1958/59

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים