ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/08/1958

אישור הוצאות ההבראה של חה"כ מ. ח. שפירא; אישור מתן ערבות המדינה להלוואה לחקלאות; אישור עודפים והעברות לתקציב 1957/58; אישור ערבית המדינה להלוואה לעירית חיפה; אישורים בהתאם לתקנות בדבר פטור ממס על הכנסה בהתיישבות החדשה; גמלאות לשופטים ולדיינים; חוק מלווה לשיכון העולים; מחיר קטנועים לעולים חדשים; מתן ערבות למלווה של 400,000 ל"י לעיריית חיפה; ערעור בקשר לחוק מלווה חובה, התשי"ג-1953 - מעונות עממיים; צו מס קניה (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים