ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/07/1958

חוק מס הכנסה תוספת פחת על נכסים עסקיים); תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים