ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/07/1958

סקירת שר המסחר והתעשייה. (שילומים, סובסידיות, ייצוא)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים