ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/07/1958

חוק לתיקון מס הכנסה, התשי"ח-1958 (סעיף 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים