ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/07/1958

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; משכורת שופטי תעבורה; צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס' 2), התשי"ח-1958; צו מס נסיעות חוץ (קביעת שיעורי המס) (מס' 2), התשי"ח-1958; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 12), התשי"ט-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים