ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/05/1958

המצב בתמנע; העברות מסעיף לסעיף; שנוי תנאי ההסכם עם בנק ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים