ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/05/1958

אישור צווי מכס ובלו; סקירת שר המסחר והתעשייה על סיורו בארצות המזרח הרחוק (לא לפרסום) (עמ' 3-15); צו בדבר פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר; שאלות והצעות לדיון מטעם חברי ועדת הכספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים