ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/03/1958

חוק לתיקון ולקיום תוקף של תקנות ההגנה; חוק מס נסיעות חוץ; חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים