ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/03/1958

חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל), התשי"ח-1958; חוק לתיקון ולקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), התשי"ח-1958; חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), התשי"ח-1958; תקציב 1958/59

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים