ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/03/1958

חוק הריבית, התשי"ז - 1957 צו בדבר קביעת שיעור הריבית המכסימלי; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז -1956 - צו בדבר פטור ממס הכנסה - אושר; חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים