ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/03/1958

אשפוז וטיפול רפואי לשופטים ודיינים; הצבעות על תקציב ראש הממשלה; חוק התקציב לשנת 1958/59, התשי"ח - 1958; חוק לתיקון ולקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), התשי"ח - 1958; תשלום עבור ספרים לבהמ"ש המחוזיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים