ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/03/1958

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכנסת; שונות; תקציב משרד העבודה (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים