ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/03/1958

הצעות תיקונים לתקנות ההגנה (כספים); סיום הדיון בתקציב משרד החקלאות לשנת 1958/59; תקציב המשטרה לשנת 1958/59

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים