ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/03/1958

הצעות חוק נכסי נפקדים של חברי-הכנסת י. ח'מיס מ. קסיס ותופיק טובי (הצעות לסדר היום שהועברו לוועדת הכספים); קבלת משלחת מטעם ועדת הבצורת של יישובי הנגב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים