ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/03/1958

אישור בקשות להעברה מסעיף לסעיף בתקציב; אישור סיכומי ועדת-המשנה לעניין פטור ממס-הכנסה; המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 1958/59 (משרד החקלאות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים