ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/03/1958

המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 1958/59 (משרד המסחר והתעשייה, נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה ומשרד החקלאות); תקציב משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים