ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/02/1958

אישור ערבות ממשלתית על מלווה של עירית חיפה; המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 1958/59

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים