ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/02/1958

אישור סיכומי ועדת המשנה; המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 1958/59

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים