ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/02/1958

הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1957/58 (הצבעות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים