ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/01/1958

תקנון בדבר מתן "הלוואה עומדת" לעובדי המדינה וגבייתה; תשובות האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים