ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/01/1958

סדרי הדיון בתקציב; תעשייה ומלאכה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים