ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/01/1958

הזמנת ב"כ חברת צי"ם לדיון בוועדה; תקנון בדבר מתן "הלוואה עומדת" לעובדי מדינה וגבייה; תשובות שר האוצר לחברי הוועדה; תשובת משרד הפיתוח בעניין תקציב הפיתוח - מחצבים ומכרות לשנת הכספים 1957/58

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים