ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/01/1958

סכומי ועדת המשנה בשאלת אשפוז שופטים ותק מבקר המדינה; ערבות מטעם המדינה להלוואה לצי"ם; צו תעריף המכס והפטור (מס' 10), התשי"ח-1957; שאלות לשר האוצר ותשובות; תשובת שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים