ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/12/1957

העברות מסעיף לסעיף; הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת 1957/58; חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1957/58; תקציב נוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים