ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/12/1957

דיון בשאלת העלאת תעריפי החשמל; שאלות חברי הוועדה ותשובת שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים