ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/12/1957

אישור ערבות ממשלתית לבנקים; תקציב נוסף לשנת הכספים 1957/58

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים