ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/12/1957

הצעת התקציב הנוסף לשנת 1957/58; עודפי תקציב פיתוח לשנת הכספים 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים