ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/12/1957

עליית אמצעי תשלום; תשובת שר האוצר ל. אשכול לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים