ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/11/1957

חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1957/58, התשי"ח-1957 (סעיפי הוצאה); חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1957/58, התשי"ח-1957 (סעיפי הכנסה); סיכום בדיון על גידול אמצעי התשלום לפי הדו"ח של נגיד בנק ישראל לתקופת הזמן מסוף יולי 1956 עד סוף יולי 1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים