ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/11/1957

הצעות לסדר היום בעניין תיקון חוק נכסי נפקדים; מכתבים שנתקבלו עבור ועדת הכספים; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים