ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/11/1957

"מבצע אופיר"; אישור ערבות ל"דשנים כימיים"; סיכומי ועדת המשנה של ועדת הכספים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים