ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/11/1957

דו"ח על פעולות וועדת המשנה; העלאת שכר הדירה בבתי עסק של רשות הפיתוח; סיום הדיון בעניין ש. ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים