ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/11/1957

דו"ח נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום (המשך); הבנק לחקלאות; העלאת שכ"ד בבתי עסק של רשות הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים