ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/10/1957

דיון על בעיית ה-ש. א; העברה מסעיף לסעיף בתקציב הכנסת; שאלות חברי הוועדה ותשובת שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים