ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/10/1957

חלוקת הרזרבה לשירותי עליה; צו בדבר הגדלת התשלומים החודשיים והרבע שנתיים של זכאים לפטור או הנחה; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון); תקנות בדבר הגדלת סכום הפטור מיהב המגן על צריכת חשמל; תקנות בדבר תשלום יהב-המגן; תקנות מס הכנסה (פטור ממס הכנסה על הכנסה נוספת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים