ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/10/1957

העברות מסעיף לסעיף; חלוקת הרזרבה של 10 מיליון לירות לשירותי עליה העברות מסעיף לסעיף; תקציב משרד הבריאות לשנת הכספים 1957/58

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים