ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/09/1957

הודעת מר שרף בעניין מס-הכנסה; חוק מס קניה (צו פטור ממס קניה); חוק מס קניה (תיקון), התשי"ז-1957; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים