ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/09/1957

דו"ח נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין סוף אוגוסט לבין סוף מאי 1957; ערבות מטעם המדינה לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים