ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/08/1957

אישור העלאת תעריפי החשמל; אישור ערבות מטעם המדינה לספינות הדייג שנתפסו במים הטריטוריאליים של תורכיה; אישור צו הריבית; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים