ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/07/1957

אשראי למגדלי פלחה; העברת המס מחיפה; חוק מבקר המדינה; מסקנות בעניין ספר הנישומים; מסקנות בעניין ש. ב; ערבות ל"אל על"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים