ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/07/1957

חוק מס בולים; סיכום הדיון בתקציב רשות הפיתוח; צווי מכס ובלו (שינוי תעריף); תקנות בדבר פטור והנחה ממס על הכנסה בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח; תקנות הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים