ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/07/1957

צו הרבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון), התשי"ז - 1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים