ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/07/1957

אישור תקציב הביטחון לשנת 1957/58; הצעות לשינויים בתקציב; חוק תקציב רשות הפיתוח; קבלת משלחת התאחדות הסוחרים בעניין דמי-שכירות שמקבלת רשות הפיתוח מבתי-עסק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים