ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/07/1957

העלאת תעריפי החשמל; חוק גמלאות לשרים; חוק לעידוד החיסכון; מכתב מזכיר הכנסת; מתן הלוואות לעובדי הנהלת המכס המועברים לירושלים; צו המכס והבלו; תקנות הארנונה לפיצויים נזקי מלחמה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים