ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/07/1957

אישור העברות; המשך הדיון בתקציב מטבע חוץ; חוק הארנונה (תיקון); חוק מס עזבון (תיקון), התשי"ז-1957; תקציב ההוצאות של תקציב מטבע חוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים