ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/05/1957

תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים