ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/05/1957

הכרזות מס הכנסה על רווחי הון; סקירה ודיון בשאלת הביטוח הלאומי; צו מס הכנסה בדבר פטור ממס על נכסים מסוימים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים