ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/04/1957

אישור העלאת צווי מכס ובלו; אישור הצעת ועדת המשנה בקשר להרחבת הזיכויים של המשקים; דין וחשבון שר האוצר על נסיעת לצרפת; חוק הערבויות; חוק הקציב; תגמולים מיוחדים; תקציב הכנסת לשנת 1957/58

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים