ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/04/1957

המשך הצבעות על סעיפי ההכנסה; שונות; תקציב הכנסת; תקציב הפיתוח הוצאות; תקציב משרד הפנים; תקציב משרד מבקר המדינה; תשובות מנהל משרד המשפטים לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים